لوله بدون درز PIPE 6IN SCH40 API5L A106 GR.B SEAMLESS NACE NDE B36.10
PIPE API 5L A53 A106 GR. B NACE MR0715

PIPE API5L - A106 GR. B NACE MR0175 NDE

قیمت : ۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان

معرفی اجمالی کالا
لوله بدون درز PIPE 6IN SCH40 API5L A106 GR.B SEAMLESS NACE NDE B36.10

لوله های API 5L(استاندارد موسسه نفت آمریکا) از مهم ترین کالاهای تامین شونده مجموعه خطوط انرژی تات در بخش لوله های فولادی می باشند این لوله ها به دو شکل مانیسمان و جوشی تولید می شوند و معمولاً جهت انتقال سیالات در خطوط نفت و گاز و پتروشیمی به کار می روند؛ این لوله ها در دو سطح PSL 1و PSL 2تولید گشته که سطحPSL 2 از نظر ترکیب شیمیایی، سختی، خواص استحکامی و آزمون های کیفی از سطح PSL 1بالاتر می باشد.

استانداردهایی نظیر ASTM A106و ASTM A53به هیچ عنوان قابل رقابت با API 5Lنمی باشند چرا که فرآیند تولید این لوله ها سختگیرانه تر می باشد؛ برای مثال به مواد اولیه تولید این لوله ها توجه خاصی می شود و همچنین سختی یا Toughness و تست سختی با الزامات بیشتری همراه هست تا بتوان با اطمینان خاطر از آنها در خطوط فشار و دما بالا و یا سرویس های گاز ترش استفاده نمود.

همانند سایر استانداردهای مشابه، این لوله های با گرید های مختلف تولید می شوند که به شرح ذیل می باشد:

PSL 1:A25,A,B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70

PSL 2:B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80

دو عدد بعد از X ضربدر ۱۰۰۰ برابر است با کمترین استحکام تسلیم  (Minimum Yield Strength) در واحد PSI

سایز بندی این لوله ها برای PSL 1از ۱/۲ تا ۸۰ اینچ و برای PSL 2از ۱/۲ ۴ تا ۸۰ اینچ می باشد و از نظر ضخامت و مشخصات ابعادی از استاندارد ASME B36.10پیروی می کنند. لازم به ذکر است سر لوله های PSL 1به شکل های تخت (PLAIN)، رزوه (THREADED)، پخ (BEVELED)  و PSL 2تنها به شکل تخت موجود است؛ در ادامه به مشخصات مختلف این لوله ها پرداخته شده است:

Steel Grade

ترکیب شیمیایی برای گریدهای PSL1 برای ضخامت های t ≤ ۰٫۹۸۴” ، a,g

C

MnPSVNbTi
max bmax bmaxmaxmaxmax

max

Seamless Pipe-بدون درز

A

۰٫۲۲

۰٫۹۰٫۳۰٫۳

B۰٫۲۸۱٫۲۰٫۳۰٫۳c,dc,dd
X42۰٫۲۸۱٫۳۰٫۳۰٫۳ddd
X46۰٫۲۸۱٫۴۰٫۳۰٫۳ddd
X52۰٫۲۸۱٫۴۰٫۳۰٫۳ddd
X56۰٫۲۸۱٫۴۰٫۳۰٫۳ddd
X60۰٫۲۸ e۱٫۴۰ e۰٫۳۰٫۳fff
X65۰٫۲۸ e۱٫۴۰ e۰٫۳۰٫۳fff
X70۰٫۲۸ e۱٫۴۰ e۰٫۳۰٫۳fff

Welded Pipe-جوشی

A۰٫۲۲۰٫۹۰٫۳۰٫۳
B۰٫۲۶۱٫۲۰٫۳۰٫۳c,dc,dd
X42۰٫۲۶۱٫۳۰٫۳۰٫۳ddd
X46۰٫۲۶۱٫۴۰٫۳۰٫۳ddd
X52۰٫۲۶۱٫۴۰٫۳۰٫۳ddd
X56۰٫۲۶۱٫۴۰٫۳۰٫۳ddd
X60۰٫۲۶ e۱٫۴۰ e۰٫۳۰٫۳fff
X65۰٫۲۶ e۱٫۴۵ e۰٫۳۰٫۳fff
X70۰٫۲۶ e۱٫۶۵ e۰٫۳۰٫۳fff

محدودیت ها:

Cu ≤=۰٫۵۰%;Ni ≤ ۰٫۵۰%;Cr ≤ ۰٫۵۰%;Mo ≤ ۰٫۱۵% .a

b. به ازای هر %۰٫۰۱ کاهش از مقدار ماکزیمم ویژه کربن می توان مقدار ماکزیمم ویژه Mn (منگنز) را به میزان %۰٫۰۵ افزایش داد که سقف این افزایش به شرح زیر است:

– برای گریدهای B تا X52 مقدار %۱٫۶۵

– برای گریدهای X56 تا X65 مقدار %۱٫۷۵

– برای گرید X70 مقدار %۲

NB+V ≤ ۰٫۰۶% .c (مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد)

Nb+V+TI ≤ ۰٫۱۵% .d

e. مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد

NB+V=Ti ≤ ۰٫۱۵% .f(مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد)

g. اضافه کردن تعمدی B به ترکیب شیمیایی قابل قبول نیست و میزان مجاز آن به عنوان ته نشین باید کمتر از %۰٫۰۰۱ باشد

Steel Gradeترکیب شیمیایی برای گریدهای PSL2 برای ضخامت های t≤ ۰٫۹۸۴”کربن معادل (CE) a
CSiMnPSVNbTiمابقیCE IIWCE Pcm
max bmaxmax bmaxmaxmaxmaxmaxmaxmax
Seamless Pipe-بدون درز
BR۰٫۲۴۰٫۴۱٫۲۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵cc۰٫۰۴e,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X42R۰٫۲۴۰٫۴۱٫۲۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۶۰٫۰۵۰٫۰۴e,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
BN۰٫۲۴۰٫۴۱٫۲۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵cc۰٫۰۴e,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X42N۰٫۲۴۰٫۴۱٫۲۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۶۰٫۰۵۰٫۰۴e,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X46N۰٫۲۴۰٫۴۱٫۴۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۷۰٫۰۵۰٫۰۴d,e,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X52N۰٫۲۴۰٫۴۵۱٫۴۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۱۰٫۰۵۰٫۰۴d,e,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X56N۰٫۲۴۰٫۴۵۱٫۴۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۱۰f۰٫۰۵۰٫۰۴d,e,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X60N۰٫۲۴f۰٫۴۵f۱٫۴۰f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۱۰f۰٫۰۵f۰٫۰۴fg,h,lطبق توافق
BQ۰٫۱۸۰٫۴۵۱٫۴۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۴e,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X42Q۰٫۱۸۰٫۴۵۱٫۴۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۴e,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X46Q۰٫۱۸۰٫۴۵۱٫۴۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۴e,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X52Q۰٫۱۸۰٫۴۵۱٫۵۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۴e,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X56Q۰٫۱۸۰٫۴۵f۱٫۵۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۷۰٫۰۵۰٫۰۴e,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X60Q۰٫۱۸f۰٫۴۵f۱٫۷۰f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵gggh,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X65Q۰٫۱۸f۰٫۴۵f۱٫۷۰f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵gggh,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X70Q۰٫۱۸f۰٫۴۵f۱٫۸۰f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵gggh,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X80Q۰٫۱۸f۰٫۴۵f۱٫۹۰f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵gggi,jطبق توافق
X90Q۰٫۱۶f۰٫۴۵f۱٫۹۰٫۰۲۰٫۰۱gggj,kطبق توافق
X100Q۰٫۱۶f۰٫۴۵f۱٫۹۰٫۰۲۰٫۰۱gggj,kطبق توافق

Welded Pipe-جوشی

BM۰٫۲۲۰٫۴۵۱٫۲۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۴e,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X42M۰٫۲۲۰٫۴۵۱٫۳۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۴e,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X46M۰٫۲۲۰٫۴۵۱٫۳۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۴e,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X52M۰٫۲۲۰٫۴۵۱٫۴۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵ddde,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X56M۰٫۲۲۰٫۴۵f۱٫۴۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵ddde,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X60M۰٫۱۲f۰٫۴۵f۱٫۶۰f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵gggh,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X65M۰٫۱۲f۰٫۴۵f۱٫۶۰f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵gggh,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X70M۰٫۱۲f۰٫۴۵f۱٫۷۰f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵gggh,l۰٫۰۴۳۰٫۲۵
X80M۰٫۱۲f۰٫۴۵f۱٫۸۵f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵gggi,j.۰۴۳f۰٫۲۵
X90M۰٫۱۰٫۵۵f۲٫۱۰f۰٫۰۲۰٫۰۱gggi,j۰٫۲۵
X100M۰٫۱۰٫۵۵f۲٫۱۰f۰٫۰۲۰٫۰۱gggi,j۰٫۲۵
محدودیت ها:a. برای لوله های بدون درز با ضخامت “t>0.787  محدودیت کربن معادل مورد استفاده قرار می گیرد، در صورتی که میزان کربن C>0.12% باشد از پارامتر CE IIW و در صورتی که C ≤۰٫۱۲%  از پارامتر CE Pcm استفاده می شود. b. به ازای هر %۰٫۰۱ کاهش از مقدار ماکزیمم ویژه کربن می توان مقدار ماکزیمم ویژه Mn (منگنز) را به میزان %۰٫۰۵ افزایش داد که سقف این افزایش به شرح زیر است:– برای گریدهای B تا X52 مقدار %۱٫۶۵ – برای گریدهای X56 تا X65 مقدار %۱٫۷۵ – برای گریدهای X70 تا X80 مقدار %۲ – برای گریدهای X90 تا X100 مقدار %۲٫۲ Nb=V ≤ ۰٫۰۶% .c (مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد) Nb=V=Ti ≤ ۰٫۱۵% .dCu ≤ ۰٫۵۰%,Ni ≤ ۰٫۳۰%,Cr ≤ ۰٫۳۰%,Mo ≤ ۰٫۱۵% .e (مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد) f. (مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد) Nb+V+Ti ≤ ۰٫۱۵% .g (مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد) Cu ≤ ۰٫۵۰%,Ni ≤ ۰٫۵۰%,Cr ≤ ۰٫۵۰%,MO ≤ ۰٫۵۰% .h (مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد) Cu ≤ ۰٫۵۰%,Ni ≤ ۱٫۰۰%,Cr ≤ ۰٫۵۰%,MO ≤ ۰٫۵۰% .i (مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد) B ≤ ۰٫۰۰۴% .jCu ≤ ۰٫۵۰%,Ni ≤ ۱٫۰۰%,Cr ≤ ۰٫۵۵%,MO ≤ ۰٫۸۰% .k (مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد) l. به غیر از گریدهایی که با پانویس j مشخص شده اند اضافه کردن تعمدی B به ترکیب شیمیایی قابل قبول نیست و میزان مجاز آن به عنوان ته نشین باید کمتر از %۰٫۰۰۱ باشد
Pipe Gradeمشخصات مکانیکی بدنه لوله PSL1 (اعم از بدون درز و جوشی)مشخصات خط جوش
Yield Strength aTensile Strength aElongationTensile Strength b
Rt0,5 PSI MinRm PSI MinAf % (در ۲ اینچ)Rm PSI Min
A۳۰,۵۰۰۴۸,۶۰۰c۴۸,۶۰۰
B۳۵,۵۰۰۶۰,۲۰۰c۶۰,۲۰۰
X42۴۲,۱۰۰۶۰,۲۰۰c۶۰,۲۰۰
X46۴۶,۴۰۰۶۳,۱۰۰c۶۳,۱۰۰
X52۵۲,۲۰۰۶۶,۷۰۰c۶۶,۷۰۰
X56۵۶,۶۰۰۷۱,۱۰۰c۷۱,۱۰۰
X60۶۰,۲۰۰۷۵,۴۰۰c۷۵,۴۰۰
X65۶۵,۳۰۰۷۷,۵۰۰c۷۷,۵۰۰
X70۷۰,۳۰۰۸۲,۷۰۰c۸۲,۷۰۰
جهت اطلاع از توضیحات مربوط به پانویس های a,b,c به فایل استاندارد API 5L صفحه ۴۱ مراجعه کنید

Pipe Grade

مشخصات مکانیکی بدنه لوله PSL2(اعم از بدون درز و جوشی)مشخصات خط جوش

Yield Strength a

Tensile Strength aRatio a,cElongationTensile Strength d

Rt0,5 PSI Min

Rm PSI Min

R10,5IRm(در ۲ اینچ) Af %(Rm (psi

Minimum

Maximum

MinimumMaximumMaximumMinimumMinimum

BR,BN,BQ,BM

۳۵,۵۰۰۶۵,۳۰۰۶۰,۲۰۰۹۵,۰۰۰۰٫۹۳f۶۰,۲۰۰

X42,X42R,X2Q,X42M

۴۲,۱۰۰۷۱,۸۰۰۶۰,۲۰۰۹۵,۰۰۰۰٫۹۳f

۶۰,۲۰۰

X46N,X46Q,X46M

۴۶,۴۰۰

۷۶,۱۰۰

۶۳,۱۰۰

۹۵,۰۰۰

۰٫۹۳

f

۶۳,۱۰۰

X52N,X52Q,X52M

۵۲,۲۰۰۷۶,۹۰۰۶۶,۷۰۰۱۱۰,۲۰۰۰٫۹۳f۶۶,۷۰۰

X56N,X56Q,X56M

۵۶,۶۰۰۷۹,۰۰۰۷۱,۱۰۰۱۱۰,۲۰۰۰٫۹۳f۷۱,۱۰۰

X60N,X60Q,S60M

۶۰,۲۰۰

۸۱,۹۰۰۷۵,۴۰۰۱۱۰,۲۰۰

۰٫۹۳

f

۷۵,۴۰۰
X65Q,X65M۶۵,۳۰۰۸۷,۰۰۰۷۷,۶۰۰۱۱۰,۲۰۰۰٫۹۳f

۷۶,۶۰۰

X70Q,X65M

۷۰,۳۰۰

۹۲,۱۰۰

۸۲,۷۰۰۱۱۰,۲۰۰۰٫۹۳

f

۸۲,۷۰۰

X80Q,X80M۸۰,.۵۰۰۱۰۲,۳۰۰۹۰,۶۰۰۱۱۹,۷۰۰۰٫۹۳f

۹۰,۶۰۰

جهت اطلاع از توضیحات مربوط به پانویس های a,b,c,d,e,f,g,hبه فایل استاندارد API 5L صفحه ۴۲ مراجعه کنید
قطر نامی خارجی D (اینچ)تلورانس قطر (اینچ) dتلورانس گرد نبودن (اینچ)
بدنه لوله به جز سرهای آن  (a)سر لوله (a,b,c)بدنه لوله به جز سرهای آن  (a)سر لوله (a,b,c)
لوله های بدون درزلوله های جوشیلوله های بدون درزلوله های جوشی
<2.375-۰٫۰۳۱~+۰٫۰۱۶–  ۰٫۰۳۱~+۰٫۰۱۶۰٫۰۴۸۰٫۰۳۶
≥۲٫۳۷۵~۶٫۶۲۵+/- ۰٫۰۰۷۵D–  ۰٫۰۱۶~+۰٫۰۶۳ برای D/t≤,۷۵ ۰٫۰۲۰Dبرای D/t≤,۷۵ ۰٫۰۱۵D
برای D/t≥,۷۵ توافقیبرای D/t≥,۷۵ توافقی
>6.625~24.000+/- ۰٫۰۰۷۵D+/- ۰٫۰۰۷۵D (ماکزیمم ۰٫۱۲۵)+/- ۰٫۰۰۵D (ماکزیمم ۰٫۰۶۳)۰٫۰۲۰D۰٫۰۱۵D
>24~56+/- ۰٫۰۱D+/- ۰٫۰۰۵D (ماکزیمم ۰٫۱۶)+/- ۰٫۰۷۹+/- ۰٫۰۶۳برای D/t≤,۷۵ ۰٫۰۱۵D (ماکزیمم ۰٫۰۶۰)برای D/t≤,۷۵ ۰٫۰۱D (ماکزیمم ۰٫۵)
برای D/t≥,۷۵ توافقیبرای D/t≥,۷۵ توافقی
>56توافقی

 a.منظور تا فاصله ۴ اینچ از هر سر لوله می باشد

 b.برای لوله های بدون درز این تلورانس برای ضخامت های کوچکتر مساوی ۰٫۹۸۴ اینچ اعمال می شود و برای ضخامت های بزرگتر باید به صورت توافقی باشد
 c.برای لوله هایی با D≥۸٫۶۲۵ که سر آنها گشاد (expanded) می شود یا لوله های  non-expanded ، تلورانس قطر و گرد نبودن می تواند با محاسبه یا اندازه گیری قطر داخلی (علاوه بر Dیا قطر خارجی) صورت بگیرد

 d.برای تعیین انطباق تلورانس قطری با قطر لوله، قطر لوله عبارت است از اندازه محیط پیرامون لوله تقسیم بر عدد Pi

ضخامت دیواره t (اینچ)تلورانس (اینچ) a
لوله های بدون درز b
≤ ۰٫۱۵۷-۱٫۲
>0.157~<0.948+۰٫۱۵۰t / –۰٫۱۲۵t
≥ ۰٫۹۸۴هر کدام که بزرگتر بود+۰٫۱۴۶  یا +۰٫۱t,
هر کدام که بزرگتر بود – ۰٫۱۲۰ یا – ۰٫۱t,
لوله های جوشی c,d
≤ ۰٫۱۹۷+/- ۰٫۰۲۰
>0.197~<0.591+/- ۰٫۱t
≥ ۰٫۵۹۱+/- ۰٫۰۶۰
a. در صورتی که مشتری تلورانس منفی کوچکتری نسبت به جدول تعیین کند، تلورانس مثبت نیز در محدوده تلورانس جدول به همان میزان افزایش می یابد.
 b. برای لوله های با D≥۱۴  و  t≥۰٫۹۸۴، تلورانس مثبت می تواند تا ۰٫۱۵t نیز افزایش یابد البته به شرطی که تلورانس مثبت جرمی از میزان تعیین شده در استاندارد (بخش ۹٫۱۴) بیشتر نشود.
 c. تلورانس مثبت برای قسمت خط جوش اعمال نمی شود.
 d. به بخش ۹٫۱۳٫۲  استاندارد مراجعه شود.
  • ابعاد
    OD: 168.3 X THK:7.11 X LE: 6000 (MM)
  • جنس
    فلز